Bankovanie

Bankovanie je jednou z najstarších metód tradičnej čínskej medicíny ako alternatívna liečiteľská metóda, ktorá využíva spojenie akupunktúrnych dráh s vnútornými orgánmi.

Podstatou bankovania – prikladania baniek je vytvoriť podtlak čím sa dosiahne prirodzené prekrvenie podkožných tkanív, dochádza k uvoľneniu svalstva, odstráneniu bolesti a celkovej harmonizácii akupunktúrnych dráh.

Bankovanie má výrazne účinky na kožu a podkožie, lymfatický systém, čistenie a kvalitu krvi(detoxikácia), na kĺby a svaly, činnosť vnútorných orgánov, nervový systém. Bankovanie začína krátkou klasickou masážou, ktorá sa vykonáva aj v priebehu, resp. po bankovaní.

Bankovanie – vákuová masáž (45 minút)

Bežná cena: 25€

Držitelia karty ISIC, ITIC a EURO26: 20€